• TẦM NHÌN

  Trở thành một mô hình kinh doanh có thể nhân rộng ở các địa phương để giúp tối đa hóa giá trị gia tăng của các sản phẩm được nuôi trồng, chế biến theo phương thức ‘thuận tự nhiên’, quy mô nhỏ, tại địa phương.

 • SỨ MỆNH

  XanhShop là một doanh nghiệp với sứ mệnh

  1. Thiết lập và vận hành chuỗi cung ứng cho các sản phẩm lành sạch (cả thực phẩm và phi thực phẩm), sản xuất tại Việt Nam nhằm phục vụ nhu cầu của mọi nhà.
  2. Phổ biến phương thức làm nông ‘thuận tự nhiên, từng bước giảm thiểu tiến tới không sử dụng hóa chất để không gây hại cho Con ngườiMôi trường.
 • GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  1. Trung Thực – với chính bản thân mình và trong tất cả các mối quan hệ.  Đây là điều kiện tiên quyết để xây dựng Lòng Tin.
  2. Yêu Thương – bản thân, đồng loại, Thiên Nhiên.
  3. Trách Nhiệm – với chính bản thân mình, với xã hội. Luôn làm đúng cam kết.
  4. Cần Kiệm – tiêu dùng chừng mực, vừa phải, tránh tất cả các hoạt động gây lãng phí.
 • TRIẾT LÝ KINH DOANH

  • Thượng Đế là Thiên Nhiên và Thiên Nhiên là Thượng Đế – Masanobu Fukuoka
  • Người Ta là Hoa của Đất – tục ngữ Việt Nam

  ==> Xanh không tham gia vào bất cứ việc kinh doanh nào mà gây hại cho con người và môi trường.

 • CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  Thực phẩm XANH được sản xuất và chế biến theo 3 tiêu chuẩn sau:

  a. NHÃN XANH

  • Là những sản phẩm trong suốt quá trình từ  Nuôi/ Trồng – Thu hoạch – Bảo quản – Chế biến đến tay người tiêu dùng hoàn toàn không sử dụng hóa chất tổng hợp hoặc chỉ sử dụng những chất trong danh mục cho phép của bộ tiêu chuẩn hữu cơ NASAA* (National Association for Sustainable Agriculture Australia – tổ chức quốc gia vì sự phát triển nông nghiệp bền vững của Úc)
  • Và những sản phẩm sinh trưởng và phát triển trong môi trường tự nhiên, ít chịu sự tác động của con người.
  • Sau khi thu hoạch, những khâu tiếp theo từ bảo quản, chế biến… đến tay người tiêu dùng hoàn toàn không sử dụng hóa chất tổng hợp (ví dụ : hải sản đánh bắt tự nhiên, tôm sinh thái….là những sản phẩm  được đánh bắt gần bờ, sơ chế và đông lạnh tại chỗ)

  b. NHÃN VÀNG

  Là những sản phẩm trong quy trình sản xuất vẫn phải sử dụng hóa chất tổng hợp tại một số khâu nhất định.  Những chất này phải nằm  trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ NNPTNT và Bộ y tế Việt Nam.

  VD: dâu tây Thanh Trung là nhãn vàng vì: tuy không sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng, chất bảo quản, giống biến đổi gen nhưng vẫn sử dụng phân bón hóa học.

  c. NHÃN TRẮNG

  Là những sản phẩm chọn lọc (đặc sản địa phương, vùng, miền). Chưa kiểm soát được khâu nuôi trồng. Tuy nhiên, khâu thu hoạch, chế biến và bảo quản không sử dụng bất kì một hóa chất bảo quản nào.  VD: miến dong Bắc Cạn

  Các nhãn này được hiển thị khi click vào sản phẩm : nhãn xanh logo màu XANH, nhãn vàng logo màu VÀNG, nhãn trắng logo TRẮNG XÁM