THIÊN ĐỊCH

“Có thể tìm thiên địch ở đâu & làm sao để dẫn dụ thiên địch về vườn?”

Theo mình: Đừng mất công làm gì cả, cứ giữ vườn đa loài đa tầng như trước giờ là được rồi. Còn thiên địch, chúng ở ngay vườn chứ ở đâu mà phải dẫn về.

Mình nói thật, nhưng mọi người lại bảo là đùa, bởi đọc tài liệu dạy rằng phải trồng hoa nhiều màu sắc, hương thơm, mật ngọt,…thì mới có thiên địch. Ở nước ngoài người ta còn phải mua thiên địch về thả vườn chứ đâu mà có sẵn…

Nói chung khi nhắc đến thiên địch mọi người có vẻ thích “phải dẫn dụ về”, nhưng cái gì sẽ xảy ra tiếp theo? Theo mình có 2 khả năng:
1. Nếu gia tăng số lượng thiên địch quá nhanh bằng cách mua về thả vườn, các quần xã sinh vật chưa hình thành, mồi săn không ổn định, chắc chắn chúng sẽ tàn sát lẫn nhau.
2. Còn nếu gia tăng bằng cách thu hút thiên địch ở các vườn xung quanh, do thiên địch rời đi, sâu hại ở những vườn này sẽ phát triển trở lại, thiên địch có đến rồi cũng bỏ vườn chúng ta để quay về nhà cũ.

Bởi vậy mình nghĩ phải làm sao để vườn chúng ta thành trung tâm phát tán thiên địch ra ngoài, chứ đừng thành lỗ đen hút thiên địch về thì hơn. Việc nên làm là phát triển số lượng thiên địch vườn đang có.

Mà muốn phát triển thiên địch theo mình cách đơn giản nhất là đừng làm gì cả, bởi bất kỳ loài gì cũng cần không gian sống riêng, càng ít tác động thì càng tạo điều kiện thuận lợi cho chúng xây dựng quần xã, tự cân bằng cán cân loài.

Có thể mọi người sẽ bảo: Vườn vốn không có thiên địch thì sao phát triển được. Mình không nghĩ thế, mình thường quan sát các khu vườn & thấy rằng vườn nào cũng có vài loài thiên địch; mình cũng trò chuyện với nhiều người bảo vườn họ không có thiên địch, nhưng họ biết quá ít loài thiên địch thì đúng hơn.

Bài và ảnh của bạn Vô Tri Vô Ngã trong nhóm Cuộc cách mạng một cọng rơm.