XANHSHOP ĐANG NGHỈ TẾT. HẸN GẶP LẠI VÀO THỨ 7 (01/02/2020)

Our Best People at Work

Chào cô bác anh chị,

Xanhshop hiện đang nghỉ tết nên website tạm thời đóng cửa.

Xanhshop sẽ hoạt động trở lại vào thứ 2 (03/02/2020), vậy nên hẹn mình quay lại web đặt hàng bắt đầu từ thứ 7 (01/02/2020) nhé.

Cảm ơn cô bác anh chị <3