MẬT ONG THẬT THÌ KHÔNG BỊ KẾT TINH (ĐÓNG ĐƯỜNG) ?

Có một vài CBAC hỏi XANH là mật ong bị kết tinh (đóng đường) thì là mật ong giả phải không?
Chuyên gia đã trả lời Xanh như sau:
Mật ong nào (thật hay giả) thì cũng có thể bị kết tinh. Hiện tượng tự nhiên này xảy ra khi glucose, một trong ba loại đường chính trong mật ong, đột nhiên bị tách ra khỏi dung dịch mật ong bão hòa
Những nhân tố ảnh hưởng đến sự kết tinh?

1. Thủy phần cao
2. Mật lẫn tạp chất bụi, phấn hoa, sáp hoặc keo ong, bọt khí có thể kích thích mật ong kết tinh
3. Tỷ lệ fructose/ glucose
Nếu tỷ lệ này >1,1 -> không bị kết tinh (tỷ lệ trong mật thật)
Nếu tỷ lệ này <1.1 -> bị kết tinh

Mặc dù hầu hết các loại mật ong đều có thể kết tinh sau khi thu hoạch, nhưng những loại mật ong có hàm lượng đường glucose ít hơn 30% thì sẽ hầu như không bị kết tinh.