HÂM

Một ngôi làng chỉ cách Yangoon 1 chuyến phà, hiện vẫn xài nước mưa từ những cái đầm sen như vầy ở trong làng.
Có người sẽ thấy đó là sự lạc hậu, còn mình thì thèm chết đi được.
Rừng già còn đang bao phủ 50% đất nước Myanmar và cái việc xài được nước từ những cái đầm này là 1 bằng chứng hiển hiện là nó chưa bị ô nhiễm.

Lúc mình bắt đầu lội ruộng làm lúa Huyết Rồng, em gái mình bảo “Hai có bị hâm không? Lương Hai nhiêu đó, Hai mua thực phẩm hữu cơ cho cả họ nhà này ăn chưa hết”
Mình “Ai bán cho mày ăn?”
Rồi nó cũng tha con nó mới 7 tháng, đang còn bú mẹ mà theo mình trên từng cây số.
Đến hôm Tết vừa rồi đưa trẻ con lên chùa chơi, sơ ý tí mà bọn nó xơi quýt mốc
thì mình càng thấm thía cái việc ‘chỉ lo nhà mình’ sẽ không giải quyết được vấn đề.

Lo cho nó ăn sạch ở nhà, ra đường thì sao?

Mà thực ra chúng ta đều sống ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà.
Vậy hãy chung tay cùng XanhShop.com sử dụng, nuôi trồng sản phẩm KHÔNG HÓA CHẤT, không chỉ vì có đồ sạch ăn ở nhà mà quan trọng hơn là một cách sống mới
KHÔNG ĐỔ HÓA CHẤT XUỐNG ĐẤT, XUỐNG NƯỚC NỮA.
Vì trước sau gì nó cũng sẽ vô chén cơm của chúng ta.

Link Facebook