CHĂM SÓC ĐẤT

  1. SOIL AMENDMENT http://goo.gl/1f68Zw
  2. Cây phân xanh https://goo.gl/6o55jH3 Thảo luận https://goo.gl/wphBhD
  3. HUGELKUTUR http://bit.ly/1FljrW4 – thảo luận ở đây http://on.fb.me/1AEkpQL
  4. MULCHING – LỚP PHỦ http://on.fb.me/1GHUp7z
  5. BANANA MULCHING https://goo.gl/ItNUmx
  6. Gabe Brown: Keys To Building a Healthy Soil