Archive for category: CẤP CỨU


Nhanxanh450

TRỊ TRÚNG ĐỘC

Nhân hôm qua có quân Xanh bị rắn cắn nên Xanh post…