Archive for category: NHẬT KÝ XANH


Nhanxanh450

3 LẦN/NGÀY

Hôm nay có người phụ nữ nói với tôi là bà thấy…
Nhanxanh450

TÂM THƯ

Xin chào XanhShop! Xin tự giới thiệu tôi tên là X.…
Nhanxanh450

HÂM

Một ngôi làng chỉ cách Yangoon 1 chuyến phà, hiện…
Nhanxanh450

ĐÚNG vs SAI

Nhân đọc cái tin khách du lịch bị lừa vào vườn…
Nhanxanh450

CHÂN THÀNH

Mình qua Myanmar ở 1 cái khách sạn mà nhìn từ ngoài…
Nhanxanh450

TIN

2 đơn hàng em đã đặt chỗ tôi Vài cuộc điện…
Nhanxanh450

CON ĐƯỜNG BỚT XA

Hôm nay XanhShop được tròn 1 năm tuổi. Sinh nhật đúng…
Nhanxanh450

CÁI BÌNH NỨT

“Một ông lão mỗi ngày gánh 2 cái bình ra sông lấy…