Archive for category: XANHSHOP TÂM SỰ


Giá trị thật

GIÁ TRỊ THẬT

Cuối tuần rồi "con gà công nghiệp" nhà XanhShop được…
Nhanxanh450

3 LẦN/NGÀY

Hôm nay có người phụ nữ nói với tôi là bà thấy…
Nhanxanh450

CHẶT CÂY NÀO

Thầy hỏi: “Nếu các trò lên núi chặt cây, vừa…
Nhanxanh450

TÂM THƯ

Xin chào XanhShop! Xin tự giới thiệu tôi tên là X.…
Nhanxanh450

GÃ KHÙNG TRỒNG DÂU

(TBKTSG) - Bạn có thể bỏ ra 50.000 đồng để mua 1…